Usługi GENERON Sp. z o.o.

Zawsze gwarantowana jakość!

Firma Generon Sp. z o.o. oferuje bogatą ofertę usług m.in.: sprzedaż detaliczną paliw płynnych na własnych stacjach paliw oraz stacjach LPG, hurtową sprzedaż paliw z dowozem, hurtową i detaliczną sprzedaż oleju opałowego, transport paliw, myjnie samoobsługowe firm Karcher i Ehrle, wypożyczalnie przyczep bagażowych oraz wymianę gazu propan-butan w butlach dla gospodarstw domowych i firm.

Generon Sp. z o.o. - Dajemy Moc!

Hurtowa sprzedaż paliw z dowozem!

 

GENERON Sp. z o.o. oferuje w ilościach hurtowych najlepszy olej napędowy oraz olej opałowy dla przedsiębiorstw i rolnictwa.

 

Szybko i tanio!

Hurtowa i detaliczna sprzedaż oleju opałowego

 

Oferujemy olej opałowy o najwyższej kaloryczności odbiorcom indywidualnym i hurtowym.

 

Opłacalne opalanie!

Przeczytaj poniżej wybrane informacje związane ze sprzedażą oleju opałowego przez firmę Generon Sp. z o.o.

Zasady sprzedaży oleju opałowego
Upoważnienie do pobrania
Oświadczenie na zakup oleju opałowego do pobrania
 • Art. 89 ust. 10 Ustawy o podatku akcyzowym

  10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy:

  1. osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
  2. dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1;
  3. adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze;
  4. ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu.


  Brzmienie ust. 1:

  9) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów;

  10) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
  a) z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
  b) 198) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów;

  15) pozostałych paliw opałowych:
  a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
  - niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
  - równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów,
  b) gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

  Brzmienie ust. 8:

  8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;
  2. adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;
  3. określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;
  4. określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;
  5. wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;
  6. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz CZYTELNY podpis składającego oświadczenie.

  * * * * *

  Wyżej wymieniona Ustawa wymaga złożenia czytelnego podpisu nabywcy, czyli podpisu, który bez trudu można w całości imienia i nazwiska ROZCZYTAĆ.
  Nasza firma, w związku z zaostrzoną kontrolą oświadczeń przez Urzędy Celne, nie przyjmuje oświadczeń zawierających jakiekolwiek błędy w danych osobowych, skreślenia i poprawki (w tym również korektorowane).

  W przypadku wypełniania Oświadczenia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, prosimy pamiętać, aby w polu Pełna nazwa firmy wpisać imię i nazwisko przedsiębiorcy, gdyż to właśnie imię i nazwisko jest faktyczną nazwą firmy. Nazwa skrócona jest jej wyróżnikiem.
  Przykładowo: nazwa firmy Jan Kowalski, wyróżnik JanKoGaz.

  Wszelkie pytania związane ze sprzedażą oleju napędowego do celów opałowych prosimy kierować pod numer 601 491 549.


 • pobierz Upoważnienie do zakupu oleju napędowego do celów opałowych
  (dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych)

  Wszelkie pytania związane z wypełnieniem Upoważnienia do sprzedaży oleju napędowego do celów opałowych prosimy kierować pod numer 601 491 549.


 • pobierz Oświadczenie na zakup oleju napędowego do celów opałowych

  Wszelkie pytania związane z wypełnieniem Oświadczenia potrzebnego do sprzedaży oleju napędowego do celów opałowych
  prosimy kierować pod numer 601 491 549.

 

Myjnie samoobsługowe

 

Na naszych myjniach samoobsługowych możesz umyć swój samochód dokładniej i taniej!

 

Czystość w zasięgu ręki!

Wypożyczalnia przyczep!

Przyczepy można wynająć w każdej chwili, 24 godziny na dobę, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. Oprócz przystępnych cen, oferujemy rabaty i oferty indywidualne, szczególnie w przypadku dłuższego okresu wypożyczenia. Cennik poniżej.

Teraz będziesz mógł przewieźć wszystko samodzielnie, oszczędzając pieniądze na typowych usługach transportowych!

Solidne przyczepy Generon

24 godziny na dobę, szybko, tanio, minimum formalności!

Stacje oferujące wynajem przyczep
Cennik wynajmu przyczep
Warunki wynajmu przyczep
Wyprzedaż przyczep
 • Adres stacji Telefon
  Balice 607 215 777
  Ciechocinek 605 195 665
  Grudziądz ul. Focha 9 (Rapackiego 18) 665 999 099 lub centrala: 56 643 20 77
  Grudziądz ul. Warszawska (Węgrowo) 601 492 214
  Inowrocław ul. Toruńska 160 693 373 776
  Jabłowo 605 055 971
  Malbork, al. Wojska Polskiego (kierunek Elbląg) 697 692 066
  Michale gm. Dragacz 601 812 394
  Osielsko, ul. Fregaty 601 991 361
  Ostróda, Szosa Elbląska 697 618 567
  Starogard Gdański (Kokoszkowy) 695 594 268
  Świecie (Przechowo) 695 594 269
  Żukowo, ul. Gdańska 609 192 597
 • Czas wypożyczenia przyczepy lekkiej Opłaty za wypożyczenie przyczepy
  1 do 7 dób 35 złotych za dobę
  8 do 14 dób po rabacie 30 złotych za dobę
  15 do 30 dób po rabacie 25 złotych za dobę
  powyżej 30 dób po rabacie 15 złotych za dobę
  rabat może zostać cofnięty w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta po deklarowanym okresie wypożyczenia lub w przypadku opóŸnień w płatnoœciach

  Do wypożyczenia przyczepy doliczyć należy 100 złotych zwrotnej kaucji.
  Cennik obowiązuje na wszystkich stacjach Generon Sp. z o.o.

  Ważne informacje
  Tolerancja czasowa zwrotu przyczepy, bez dodatkowej opłaty wynosi 30 minut.
  Do użytkowania przyczep Generon wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B.

  Czas wypożyczenia lawety Opłaty za wypożyczenie lawety
  Do 6 godzin 35 złotych
  każda doba 70 złotych

  Do wypożyczenia lawety doliczyć należy 100 złotych zwrotnej kaucji.
  Do użytkowania lawet wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. E.
  Lawetę można wypożyczyć na stacji: Grudziądz, ul. Focha 9 / Rapackiego 18, telefon: 665 999 099

 • Wzory dokumentów określających warunki wynajmu, użytkowania i zwrotu przyczepy:
  Umowa Najmu Przyczepy/Lawety na stacjach Generon Lista Kontrolna
  zobacz dokument zobacz dokument

  INFOLINIA w sprawach wynajmu, użytkowania i zwrotu przyczep: +48 601 49 15 49, czynna od 08:00 do 23:00


 • Wyprzedaż przyczep z roczników 2012 do 2014

  Firma Generon w różnych odstępach czasowych oferuje na wyprzedaży przyczepy używane o różnych gabarytach.
  Aktualnie prowadzimy wyprzedaż przyczep z roczników 2012 do 2014.

  Zapraszamy do odwiedzania aplikacji zawierającej ogłoszenia wyprzedaży przyczep. Wszystkie ogłoszenia znajdują się pod adresem: wyprzedaz-przyczep.pl .